Katerina Janeckova

ING. ARCH. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ (Janečková)

 nar. 1984
2006 - praxe v architektonických kancelářích v Praze
2008 - architektonická kancelář 3AS
2011 - absolvování fakulty architektury VUT
2012 - samostatný architekt
2014 - autorizovaný architekt ČKA
 


NABÍZENÉ SLUŽBY

Architektonické studie staveb, rekonstrukcí a interiérů
Projekční činnost ve výstavbě
Konzultace, posudek nemovitosti před koupí, homestaging
Inženýrská činnost ve výstavbě
 


NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Jaká je cena služeb?
Předběžnou cenu za architektonické a navazující práce vám ráda sdělím emailem. Můj odhad bude přesnější, pokud bude poptávka obsahovat všechny dostupné podklady, například fotky nebo stávající plány. Cenovou nabídku zasílám až po osobním setkání, kdy je nutné si ujasnit přesné zadání a formu odevzdání.
 
Cena jednorázové konzultace je 1400 Kč (mimo Prahu se připočítává cestovné). V ceně je zahrnuta návštěva místa, analýza stavu nemovitosti, doporučení vhodných postupů a jednoduchý návrh řešení. Při následném objednání architektonické studie se tato částka započítá do její ceny.
 
Co si připravit na první schůzku?
Zadáním pro architekta je tzv. stavební program. O jeho podobě se budeme na první schůzce bavit. Jeho obsahem je „CO“ se bude stavět, „KDY“ a „ZA KOLIK“ popř. „PROČ“ je nutná změna stávající stavby. Zadání by mělo být úplné a neměnné (mnoho klientů má nachystanou vlastní variantu, upřednostňuji ale přesný popis požadavků a přání bez „vlastního návrhu“).
 
Proč si objednat architektonickou studii?
V návrhu je nutné zkombinovat tři základní aspekty (konstrukci, dispozici a vzhled) a to hned od prvních úvah o stavbě. Někdy dochází k tomu, že pod architektonickou studií si lidé představují pouze návrh dispozice. Architekt však nikdy nepracuje pouze v 2D prostoru, ale vždy bere v úvahu celý interiér i exteriér budovy komplexně.
 
1) Funkční a provozní řešení
Důležitým bodem architektonické studie je dobře navržené uspořádání prostorů a jejich správná orientaci ke světovým stranám. Důležité je už od počátku počítat s vybavením každé místnosti i dostatkem úložných prostor. V návrhu lze díky architektovi minimalizovat komunikační prostory a vyřešit dům tak, aby byl snadný a přehledný.
 
2) Technické a konstrukční řešení
Každým rokem je nutné se seznamovat se současnými trendy ve stavění a používání materiálů. Konstrukci je vhodné navrhnout tak, aby stavba nebyla složitá a nenarůstaly náklady na výstavbu. Samozřejmá je spolupráce se zkušeným statikem.
 
 
Dobře zvládnutá studie je podmínkou úspěšné realizace. Hledat dílčí řešení problémů až během stavby je časově náročnější, složitější a výsledek nemůže být nikdy takový, jako když je dům promyšlený předem.
 
Zároveň ověřuji, zda je návrh přijatelný i po stránce ekonomické. Hrubý odhad nákladů lze stanovit z ceny za m3 oběstavěného prostoru. Výslednou cenu ale velmi ovlivní standart interierového vybavení. Obecně doporučuji raději menší prostory, ale kvalitně zařízené.
 
Dojem z realizované stavby velmi ovlivní precizní zpracování stavebních detailů. Cestou k úspěšné realizaci je vyhotovení prováděcí dokumentace a častá kontrola stavby.
 
 
Jaký je rozdíl mezi dokumentací ke stavebnímu povolení a prováděcí dokumentací?
K čemu stavební dokumentace slouží, napovídá už samotný název. Její obsah je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. U menších projektů je možné objednat i jednostupňovou dokumentaci, která nahrazuje obě dokumentace a její obsah může být přizpůsoben zakázce. Stavební dokumentace je vždy zpracována na základě architektonické studie, která je popsána výše.
 
V prováděcí dokumentaci by mělo být upřesněno řešení stavby. Dokumentaci doplňuji o stavební detaily, truhlářské, zámečnické, klempířské, sklenářské a další výrobky. Je zde už částečně vyřešen interiér, například kde budou jaké povrchy, svítidla a konkrétní zařizovací předměty. Prováděcí projekt je vhodným podkladem pro rozpočet stavby.
 
Co znamená pojem „inženýring"?
Jedná se o vyřízení ohlášení nebo povolení stavby (přestavby) na základě stavebního zákona. Při jednání se stavebním úřadem je potřeba se orientovat ve vyhláškách. K žádosti se běžně dokládá mnoho vyjádření. Proces se při neznalosti problematiky může prodloužit (zejména v problematických situacích).