Katerina Janeckova

ING. ARCH. KATEŘINA TOMÁŠKOVÁ (Janečková)

2006 - praxe v architektonických kancelářích v Praze
2011 - absolvování fakulty architektury VUT
2012 - samostatný architekt
2014 - autorizovaný architekt ČKA
 
Nabízím zpracovní architektonických studií domů, rekonstrukcí a interiérů. Na jejich základě pak vypracovávám projekty různých stupňů. Samozřejmostí jsou doplňkové práce jako zaměření a zhodnocení stávajícího stavu, inženýring a dozory staveb. Mohu zajistit i další služby spojené s přípravou stavby i realizací.
 
Jaká je cena služeb?
Předběžnou cenu za architektonické a navazující práce vám ráda sdělím emailem. Můj odhad bude přesnější, pokud bude poptávka obsahovat všechny dostupné podklady, například fotky nebo stávající plány. Cenovou nabídku zasílám až po osobním setkání, kdy je nutné si ujasnit přesné zadání a formu odevzdání.
 
Cena jednorázové konzultace je 1400 Kč (mimo Prahu se připočítává cestovné). V ceně je zahrnuta návštěva místa, analýza stavu nemovitosti, doporučení vhodných postupů a jednoduchý návrh řešení. Při následném objednání architektonické studie se tato částka započítá do její ceny.
 
U malých zakázek je platba rozdělena na část zálohy a na platbu po dokončení. U rozsáhlejších projektů je uzavírána smlouva o dílo (na základě doporučeného vzoru ČKA) s harmonogramem prací a platebním kalendářem.
 
Co si připravit na první schůzku?
Zadáním pro architekta je tzv. stavební program. O jeho podobě se budeme na první schůzce bavit. Jeho obsahem je „CO“ se bude stavět, „KDY“ a „ZA KOLIK“ popř. „PROČ“ je nutná změna stávající stavby. Zadání by mělo být úplné a neměnné (mnoho klientů má nachystanou vlastní variantu, upřednostňuji ale přesný popis požadavků a přání bez „vlastního návrhu“).
 
Proč si objednat architektonickou studii?
V návrhu je nutné zkombinovat tři základní aspekty (konstrukci, dispozici a vzhled) a to hned od prvních úvah o stavbě. Někdy dochází k tomu, že pod architektonickou studií si lidé představují pouze návrh dispozice. Architekt však nikdy nepracuje pouze v 2D prostoru, ale vždy bere v úvahu celý interiér i exteriér budovy komplexně.
 
1) Funkční a provozní řešení
Důležitým bodem architektonické studie je dobře navržené uspořádání prostorů a jejich správná orientaci ke světovým stranám. Důležité je už od počátku počítat s vybavením každé místnosti i dostatkem úložných prostor. V návrhu lze díky architektovi minimalizovat komunikační prostory a vyřešit dům tak, aby byl snadný a přehledný.
 
2) Technické a konstrukční řešení
Každým rokem je nutné se seznamovat se současnými trendy ve stavění a používání materiálů. Konstrukci je vhodné navrhnout tak, aby stavba nebyla složitá a nenarůstaly náklady na výstavbu. Samozřejmá je spolupráce se zkušeným statikem.
 
2) Výtvarné řešení
Architekta je dobré si vybrat už s tím, že se Vám jeho práce líbí. Dispozici může nakreslit i laik, konstrukční řešení navrhne i stavební inženýr - to,c o přidává architekt, je právě výtbarné řešení. Mělo by se to projevit například ve správném navržení objemu stavby, řešením fasád a dodáním originality (já osobně ji čerpám právě z přání klienta). Když vejdete do předsíně domu nebo obytné místnosti, měl by Vás prostor oslovit!
První návrhy prezentuji ve formě půdorysu a skic, teprve po té jsou zpracovány počítačové vizualizace.
 
 
Dobře zvládnutá studie je podmínkou úspěšné realizace. Hledat dílčí řešení problémů až během stavby je časově náročnější, složitější a výsledek nemůže být nikdy takový, jako když je dům promyšlený předem.
 
Zároveň ověřuji, zda je návrh přijatelný i po stránce ekonomické. Hrubý odhad nákladů lze stanovit z ceny za m3 oběstavěného prostoru. Přesný rozpočet získáte pouze na základě prováděcí dokumentace, nikoli z dokumentace pro stavební povolení. Výslednou cenu ale velmi ovlivní standart interierového vybavení. Obecně doporučuji raději menší prostory, ale kvalitně zařízené.
 
 
Jaký je rozdíl mezi dokumentací ke stavebnímu povolení a prováděcí dokumentací?
K čemu stavební dokumentace slouží, napovídá už samotný název. Její obsah je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
U menších projektů je možné objednat i jednostupňovou dokumentaci, která nahrazuje obě dokumentace a její obsah může být přizpůsoben zakázce.
 
V prováděcí dokumentaci by mělo být upřesněno řešení stavby. Dokumentaci doplňuji o stavební detaily, truhlářské, zámečnické, klempířské, sklenářské a další výrobky. Je zde už částečně vyřešen interiér, například kde budou jaké povrchy, svítidla a konkrétní zařizovací předměty.
 
Vyhotovení prováděcí dokumentace a dozory stavby nejsou povinné, ale doporučuji je. Dojem z realizované stavby velmi ovlivní kvalitní realizace stavebních detailů.
 
Co znamená pojem „inženýring"?
Jedná se o vyřízení ohlášení nebo povolení stavby (přestavby) na základě stavebního zákona. Při jednání se stavebním úřadem je potřeba se orientovat ve vyhláškách. K žádosti se běžně dokládá mnoho vyjádření. Proces se při neznalosti problematiky může prodloužit (zejména v problematických situacích).